Zdjęcia online

 

Niestety muszę szczerze stwierdzić, że stosowany wywoływacz art. 102260 nie jest najlepszym wyborem  w relacji do wielkości przerobu. Pokażę to na liczbach.


600 zdjęć to 9,2 m2 wywoływanego papieru
9,2 m2 x 160 ml/m2 = 1,47 litra regeneratora na dzień
100 litrów regeneratora : 1,47 = 68 dni
tygodniowo 5,5 dnia pracy
68 : 5,5 = 12,3 tygodnia

Tak więc przy przerobie 600 zdjęć dziennie zużycie całego 100 litrowego opakowania wywoływacza następuje po ok. 12 tygodniach. Chemia kodak, chemia fuji i chemia tetenal podlegają tym samym regułom. Muszą mieć zapewnione takie same przeroby dla analogicznych produktów.

 

Norma przydatności do użycia koncentratów wywoływaczy wynosi 4 tygodnie (określana jest podobnie jak dla produktów spożywczych ponieważ tutaj również mamy te same procesy utleniania jak i tam). Jak łatwo policzyć w tym przypadku norma ta jest przekroczona 3 krotnie. Czym to grozi ?

Czy papier kodak reaguje na takie zmiany ?

W trakcie przygotowywania kolejnych porcji regeneratora do opakowania dostaje się powietrze (tlen), który reaguje z koncentratem. Zmienia się skład chemiczny koncentratu, jest coraz mniejsze stężenie parafanelenodiaminy i siarczynu,  rośnie stężenie kwasu węglowego i spada pH. Regenerator przygotowany z takiego koncetratu już na wyjściu nie ma optymalnych parametrów aby w idealny sposób wygenerować barwniki w odpowiednich ilościach w poszczególnych warstwach papieru fotograficznego. Dodatkowo barwniki tworzone z produktów reakcji ubocznych a więc o innym paśmie absorpcji spektralnej mają też inną kolorystykę. Tak więc obraz fotograficzny ma zdjęciach trochę traci na jakości.

Zobacz stronę prezentującą duże odbitki fotograficzne